About Me

recastswedishchef

 

Yorn desh born, der ritt de gitt der gue,

Orn desh, dee born desh, de umn bork! bork! bork!

Meet my A- Team

chrispics005

Ronnie B

adamhippo

Adam B

swanky

Swanky D